Thursday, August 19, 2010

PAPA BONDYE KI NAN SYEL LA

Papa Bondye ki nan syèl la, koute priyè nou.(2)

No comments:

Post a Comment