Thursday, August 19, 2010

JEZI OUMENM MOUTON BONDYE

Jezi ou menm mouton Bondye
Papa a voye vin delivre nou
Pran ka nou, geri nou, sove nou
Tanpri pitye pou nou


Jezi ou menm mouton Bondye 
Papa a voye vin delivre nou
Pran ka nou, geri nou, sove nou 
Tanpri pitye pou nouJezi ou menm mouton Bondye 
Papa a voye vin delivre nou
Pran ka nou, geri nou, sove nou 
Vin fe ke nou poze

No comments:

Post a Comment