Thursday, August 19, 2010

PAPA NOU KI NAN SYEL LA

Papa nou ki nan syel la se pou volonte ou fet
Sou te a tankou nan syel la

Se pou yo respekte non ou
Se pou yo rekonet se ouki wa
Se pou volonte ou fet sou te a tankou nan syel la

Pen nou bezwen chak jou a ba nou li jodiya
Padonen sa nou fe ou tankou nou padonen moun ki fe nou kichoy
Delivre pitit ou yo anba tout sa k ap antrave n

Komansman pouvwa se pou ou lwanj ak konpliman se pou ou
Kounyea e pou ou tout tan

No comments:

Post a Comment