Thursday, August 19, 2010

KYRIYE GRANMET PITYE POU NOU

Kyriye Granmet pitye pou nou, pitye pou nou (2)

Le yon moun ofanse Bodye
Tout kreyati anvi tonbe sou li
Yo ta vle kase denye chenn
Vide sou li pou yo aneyanti l pitye
Men poutan Papa ou ban n yon denye chans pou nou konveti
Pitye pou nou

Le yon moun ofanse Bondye
Te a ta vle chavire tet anba
Se dezod, wi se debandad ki ta genyen si Kris pate vini pitye
Men poutan Jezi de bra ou gran ouve pou anbrase nou
Pitye pou nou

No comments:

Post a Comment