Thursday, August 19, 2010

AVEK MARI NA JWENN JEZI


Avek Mari na jwenn Jezi
Avek Mari na jwenn Jezu an nou lapryiè
Avek Jezu na jwenn la viktwa, an nou lapryiè

 Pinga n dekouraje, an nou lapryiè (2)

Pasyans(3) an nou lapryiè(2)
N ap leve men n byen wo nan syèl la
N ap leve men n lan non Ganmèt la
N ap beni non l pou toutan gen tan
Paske bonte l pi fo pase lavi

No comments:

Post a Comment