Thursday, August 19, 2010

JEZI KRI LEVE LI KRAZE LANMO

Jezi Kri leve li kraze lanmò, viv Jezi glwa a Dye!

Jezi Kri leve kon yon kout zèklè, Alelouya! Amèn!

No comments:

Post a Comment