Thursday, August 19, 2010

JODIYA (PAPA NOU)

Jodiya (3)

Bondye se ou menmenn menm ki di ou se papa (eko)
Se pou pitit ou yo  respekte non papa (eko)
Se pou yo rekonet se oumenm sel ki wa (eko)
Se volonte w fet sou te a toupatou (eko)
Pen nou bezwen chak jou a ba nou li jodiya

Padonen sa nou fe ou
Tankou nou padonen fre n yo (eko)
Pa kite nou pran nan pyej
Men delivre n ak sa ki mal (eko)


No comments:

Post a Comment