Thursday, August 19, 2010

GEN YON MOUN K AP FRAPE POT KE NOU


Gen yon moun kap frape pot kè nou (bis)
Men moun sa se Jezi ki vin vizite nou

Jezi ou vle nou louvri ba ou
Gen yon volè ki kache nan kè nou
Tanpri papa fonse pot la
Pou vin delivre nou

Bliye tet ou, vini jwenn sovè a
Vye logey yo mete yo dèyè
Se konsa vrè lapè a va tabli sou tè a

No comments:

Post a Comment