Thursday, August 19, 2010

O BONDYE TANPRI PITYE POU MWEN

O Bondye tanpri pitye pou mwen
O koute vwa m
Wa padonen mwen souple, padon papa

Gen jou m leve, mwen lapriye w
Gen jou m leve mwen neglije w
Tanpri papa pa gade sa, bliye sa

Le m nan mize m rele w papa
Ou ban m lajan, mwen ba w traka
Tanpri papa pa gade sa, bliye sa

No comments:

Post a Comment