Saturday, January 29, 2011

CHOUKOUN

Choucoune
(Paroles: Oswald Durand; Musique: Mauleart Monton )

     1. Dèyè yon gwo touf pengwen
        Lòt jou mwen kontre Choukoun
        Li souri lè li wè mwen
        Mwen di: "Syèl, ala bèl moun!"
        Mwen di: "Syèl, ala bèl moun!"
        Li di: "Ou trouve sa chè?"

        Ti zwezo nan bwa ki tape koute
        Ti zwezo nan bwa ki tape koute
        Kon mwen sonje sa
        Mwen genyen lapenn
        Ka depi jou sa
        De pye mwen nan chenn

        Kon mwen sonje sa
        Mwen genyen lapenn
        De pye mwen nan chenn

     2. Choukoun se yon marabou
        Je li klere kou chandèl
        Li genyen tete debou
        A si Choukoun te fidèl
        A si Choukoun te fidèl
        Nou rete koze lontan

        Jis zwezo nan bwa te parèt kontan
        Jis zwezo nan bwa te parèt kontan
        Pito bliye sa
        Se twò gran lapenn
        Ka depi jou sa
        De pye mwen nan chenn

        Pito bliye sa
        Se twò gran lapenn
        De pye mwen nan chenn

     3. Ti dan Choukoun blan kou lèt
        Bouch li koulè kayamit
        Li pa gwo fanm, li gwosèt
        Fanm konsa plè mwen touswit
        Fanm konsa plè mwen touswit
        Tan pase pa tan jodi!

        Zwezo te tande tout sa li te di
        Zwezo te tande tout sa li te di
        Si ou sonje sa
        Yo dwe nan lapenn
        Ka depi jou sa
        De pye mwen na chenn

        Si ou sonje sa
        Yo dwe nan lapenn
        De pye mwen na chenn

     4. Nale lakay manman li
        Yon granmoun ki byen onèt
        Sito li wè mwen li di:
        "A mwen kontan sila nèt"
        "A mwen kontan sila nèt"
        Nou bwè chokola nwa

        Eske tout sa fini, ti zwezo nan bwa
        Eske tout sa fini, ti zwezo nan bwa
        Pito bliye sa
        Se two gran lapenn
        Ka depi jou-sa
        De pye-mwen nan chenn

        Pito bliye sa
        Se two gran lapenn
        De pye-mwen nan chenn

     5. Yon ti blan vini rive
        Ti bab wouj, bèl figi wòz
        Mont sou kote, bèl chive
        Malè mwen, li ki lakòz
        Malè mwen, li ki lakòz
        Li trouve Choukoun joli

        Li pale Franse, Choukoun renmen li
        Li pale Franse, Choukoun renmen li
        Pito bliye sa
        Se two gran lapenn
        Choukoun kite mwen
        De pye mwen nan chenn

        Pito bliye sa
        Se two gran lapenn
        De pye mwen nan chenn

SOURCE: http://www.traditionalmusic.co.uk/folk-song-lyrics/Choucoune.htm

No comments:

Post a Comment