Saturday, January 29, 2011

MARI ALA OU BEL

Mari ala ou bèl, limyè Bondye klere w! O o o!

1-Pran kouraj fè kè w kontan men limyè
Men Granmèt la k ap montre w jan l renmen w
Pandan nuit l ap anvayi tout peyi, tout nasyon.

2-Men Granmèt la k ap klere w ak limyè l
L ap montre kijan l renmen nou nan kè w
Tout nasyon y ap dirije kot limyè w ki fèk fèt.

3-Leve zye w tout alntou pou gade
Men tout moun ap rasanble vin kote w
Tout pitit ou vin sot lwen y ap pote ou sou bra.


CHANTE SAA  KA BEZWEN LOT KOUPLE. SI W KONNEN YO TANPRI POSTE YO NAN "COMMENT". MESI.

No comments:

Post a Comment