Sunday, May 1, 2011

TOUT SA N GENYEN TOU SA N YE

Tout sa n genyen tout sa n ye
Se ou ki ba nou yo
Nou vin remèt yo nan men w Granmèt
pran yo pou fè sèvis ou (2 fwa)

Depi avan mwen fèt ou te deja konnen m
Deoi nan vant manman m ou te deja chwazi m
Ou gen yon plan pou mwen ki fè w mete m ap viv
Si m pa fè volontèw mwen pap janm reyisi

Ti pen n ap ofri w la, se ou ki ba nou li
Diven n ap ofri w la se nan men w li sòti
Anpil moun te travay pou yo jan yo ye a
Konsa yo reprezante tou sa ki sou tè a

No comments:

Post a Comment